Skip to main content

Privacyverklaring

van Fabienne Augustijn

Fabienne Augustijn, gevestigd aan Singel 351, 1012WK Amsterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website:
www.fabienneaugustijn.com
Adres: Singel 351, 1012WK Amsterdam Nederland
Telefoonnummer: +31 6 1565 5749

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Fabienne Augustijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Fabienne Augustijn hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
  • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

De website en/of dienst van Fabienne Augustijn heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fabienne Augustijn kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Fabienne Augustijn raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fabienneaugustijn.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Fabienne Augustijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Als je klant bent, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Fabienne Augustijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fabienne Augustijn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Fabienne Augustijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

In het algemeen hanteert Fabienne Augustijn daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens:

Bewaartermijn:

Klantgegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer).

Tot 2 jaar na de laatste transactie.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens.

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Account gegevens (inlognaam, wachtwoorden).

Zolang als je het account hebt.

Correspondentie

Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Reviews en testimonials.

Zolang de review relevant is.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Fabienne Augustijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fabienne Augustijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Fabienne Augustijn een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Fabienne Augustijn van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fabienneaugustijn.com. Fabienne Augustijn reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Fabienne Augustijn
Singel 351, 1012WK Amsterdam Nederland
+31 6 1565 5749
hello@byfabienne.com

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 14 februari 2020. Fabienne Augustijn behoud het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat krijg je daarvan een e-mail.